NÉVVÁLTOZÁS

2016. augusztus 1-től intézményünk nevében változás történt.

Dobó Sándor (1849-1939) településünk kántortanítója volt. Feleségével Gubovics Rozáliával (1857-1943) éltek a Peregi Tagóvoda helyén álló lakóházban. Úgy döntöttek, hogy haláluk után házukat településünknek adományozzák.

Nyári nyitvatartás az óvoda épületeiben

2016. június 16.-július 8. Búzavirág tagóvoda "A" épület ÖSSZEVONT ÜGYELET!

2016. június 16.-július 8. Peregi tagóvoda ÖSSZEVONT ÜGYELET!

2016. július 11.-22. TELJES ZÁRÁS!

2016. július 25.-július 29. Peregi tagóvoda ÖSSZEVONT ÜGYELET!

2016.augusztus 1.-19. Búzavirág tagóvoda "B" épület ÖSSZEVONT ÜGYELET!

Nyitás minden óvodai épületben: 2016. augusztus 22.

Új gyerekek fogadása: 2016. szeptember 5.-től folyamatosan

Első közös szülői értekezlet az új óvodások szülei számára:

PAPÍRGYŰJTÉS-együtt

papírgyűjtés

A Búzavirág tagóvoda "A" épületének udvarába 2016. május 12.-én érekzik a konténer.  Egy napig lesz csak az udvarunkba, ezért kérünk szépen mindenkit, hogy otthon készítse össze a felesleges papírhulladékát, és CSÜTÖRTÖKÖN vagy PÉNTEKEN hozza el az oviba!

EZZEL IS TÁMOGATJA ÓVODÁNKAT!

Hirdetmény az óvodai felvételről

hintaA Nemzeti köznevelésről szóló Törvény értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A törvény alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve ha a településen lakóhellyel, ennek hiányában tatózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

 

„Nem születtünk szülőnek” - SZÜLŐI FÓRUM az óvodában

anyaIntézményvezetőként és óvodapedagógusként a szülők megsegítését, támogatását és tájékoztatását igen fontosnak tartom, munkám során. Ebből adódóan úgy gondoltam, hogy az óvodába járó gyermekek szülei nyitottak és érdeklődőek már az óvodában is egy SZÜLŐI FÓRUM szervezésére, beindítására, ahol előadók, szakemberek segítségével kéthavonta/ félévente egy-egy fontos témát megjelölve, az óvoda falain belül megbeszélhetünk, megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat, aggodalmainkat, véleményeinket gyermekeink nevelésével kapcsolatban.
A Szülői Fórum első témájának keresésekor először az egészséges életmódon belül az egészséges táplálkozással kapcsolatos fontos és lényeges információk kerültek figyelmem középpontjába.