Köszöntő

Intézményünk a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, a mi feladatunk az, hogy minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosítsunk.

A DOBÓ SÁNDOR ÓVODA három óvodai épületben, 13 csoporttal működik.
Nevelőközösségünk nevelési célja, hogy biztonságos, derűs légkörben, egyéni képességeknek megfelelően fejlesszük a gyermekeket életkoruknak legmegfelelőbb eszközökkel és játékokkal.
Célunk, hogy az óvodáskor végére a gyermekek legyenek életkoruknak megfelelően önállóak, magabiztosak, legyenek képesek gondolataikat érthetően közölni. Tudjanak a közösség elvárásaihoz megfelelően alkalmazkodni, érzelmeiket szocializált formában kifejezésre juttatni. Legyenek derűsek, bizakodóak, egymást elfogadóak.

Átadták és átvettük a székhely óvodánkat

Székhely óvoda épülete

Ez Igen! A székhely óvodánk felújítása az ütemezésnek megfelelően haladt, így 2019. április 3-án birtokba vehették óvodásaink és az átadó ünnepségünkön megjelent valamennyi kedves vendégünk, a kívül - belül megújult és megszépült intézményünket. Büszke vagyok rá, hogy vezetésem alatt településünk három óvodai épületéből, két épületben sikerült megfelelő, korszerű körülményeket biztosítani nevelőmunkánkhoz.

Óvodai beíratkozás

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 8.§ (1) bekezdés értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Tájékoztató az óvodai felvételről az 2019-2020-as nevelési évre

rajzolás

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy

az  óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a DOBÓ SÁNDOR ÓVODA székhelyén és a Peregi Tagóvodában 2019. április 23-án kedden, 24-én szerdán, 25-én csütörtökön, és 26-án pénteken 8.00 – 17.00 óra között kerül sor.