Köszöntő

Intézményünk a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, a mi feladatunk az, hogy minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosítsunk.

A DOBÓ SÁNDOR ÓVODA három óvodai épületben, 13 csoporttal működik.
Nevelőközösségünk nevelési célja, hogy biztonságos, derűs légkörben, egyéni képességeknek megfelelően fejlesszük a gyermekeket életkoruknak legmegfelelőbb eszközökkel és játékokkal.
Célunk, hogy az óvodáskor végére a gyermekek legyenek életkoruknak megfelelően önállóak, magabiztosak, legyenek képesek gondolataikat érthetően közölni. Tudjanak a közösség elvárásaihoz megfelelően alkalmazkodni, érzelmeiket szocializált formában kifejezésre juttatni. Legyenek derűsek, bizakodóak, egymást elfogadóak.

Szabadságon vagyunk!

Szabadságon vagyunk!

Ügyeleti nyitás: 2019.07.29. (székhely óvoda)

Épületek nyitása: 2019.08.26.

Szülői értekezletek induló csoportoknak 17 órakor: 2019.08.26. székhely óvoda tornatermében és 2019.08.27. peregi tagóvodában

Új gyerekek fogadása: 2019.09.03.

OVI PÓDIUM 2019.

Óvodásaink mint minden évben felléptek településünk nagy nyári rendezvényén. A képek is mutatják, hogy jól sikerült produkciókkal szórakoztatták a közönséget. Köszönöm óvodapedagógus és dajka kollégáimnak, hogy vállalták a felkészítést és fellépést, a gyerekeknek a műsort, a szülőknek pedig, hogy támogatták és segítették, hogy mindez létrejöhessen. 

KATEDRA DÍJ

Markóné Kovács Gabriella óvodapedagógus kollégánk több évtizedes magas színvonalú óvodapedagógusi munkája alapján vehette át a KATEDRA DÍJAT településünk pedagógusnapi ünnepségén.

KATEDRA díj

Baloghné Szarka Ágnes óvodapedagógus kollégánk több évtizedes magas színvonalú óvodapedagógusi munkája alapján vehette át a KATEDRA DÍJAT településünk pedagógusnapi ünnepségén.