Köszöntő

Intézményünk a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, a mi feladatunk az, hogy minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosítsunk.

A DOBÓ SÁNDOR ÓVODA három óvodai épületben, 13 csoporttal működik.
Nevelőközösségünk nevelési célja, hogy biztonságos, derűs légkörben, egyéni képességeknek megfelelően fejlesszük a gyermekeket életkoruknak legmegfelelőbb eszközökkel és játékokkal.
Célunk, hogy az óvodáskor végére a gyermekek legyenek életkoruknak megfelelően önállóak, magabiztosak, legyenek képesek gondolataikat érthetően közölni. Tudjanak a közösség elvárásaihoz megfelelően alkalmazkodni, érzelmeiket szocializált formában kifejezésre juttatni. Legyenek derűsek, bizakodóak, egymást elfogadóak.

TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐKNEK A FELÚJÍTÁS MIATTI KÖLTÖZÉSRŐL

Gárdonyi iskola

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata és a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ megállapodása alapján a DOBÓ SÁNDOR ÓVODA peregi tagóvoda (2340Kiskunlacháza Dózsa György u. 260.) és a székhely óvoda (2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.) épületének felújítása idejére az adott épületek óvodai csoportjai a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI Gárdonyi úti épületének 1. emeleti 2, illetve 4 tantermében kerülnek elhelyezésre 2018. szeptember 3-tól.

VIRÁG VÁSÁR!

virág

Kedves Szülők! A DOBÓ SÁNDOR ÓVODA (2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.) BEJÁRATÁNÁL AZ UDVARON a FÖLD NAPJÁHOZ kapcsolódva, 2018. április 18-án szerdán reggel 7 órától – 9 óráig VIRÁG ÁRUSÍTÁST TARTUNK. A megvásárolt virágokat a gyermekekkel közösen a csoportok együtt ültetik el a virágládákba, hogy ezzel is szépítsük óvodánkat!

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2018.

ceruzák
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 8.§ (1) bekezdés értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Beiratkozni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati óvodába lehet. A jelentkezés időpontja: 2018. április 23. (hétfő) – 24. (kedd) - 25. (szerda) – 26. (csütörtök) 8 órától – 17 óráig.